De contractualisering van het goederenrecht. Verbintenissen verbonden aan zakelijke rechten (webinar on demand)

Organisator: LegalNews.be
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren1.50

Dr. Siel Demeyere bestudeerde in het kader van haar doctoraatsonderzoek verbintenissen verbonden aan zakelijke rechten of ‘kwalitatieve verbintenissen’. Voorbeelden van kwalitatieve verbintenissen zijn bijvoorbeeld de canonverplichting bij erfpacht, het onderhoud van een erfdienstbaarheid en de financiële lasten voor appartementseigenaars.
Een kwalitatieve verbintenis (‘real obligation’ in het Engels) verschilt in meerdere opzichten van een persoonlijke verbintenis: een kwalitatieve verbintenis is immers zo nauw verbonden met het zakelijk recht dat ze automatisch overgaat op de rechtsopvolger bij overdracht van het zakelijk recht. Het is dus een verbintenis die gelinkt is aan een bepaalde ‘hoedanigheid’.
De mogelijke discussie of een verbintenis nu ‘kwalitatief’ dan wel ‘persoonlijk’ is, kan voor sommigen theoretisch lijken, maar niet is minder waar.

Het onderscheid ‘kwalitatieve’ verbintenis en ‘persoonlijke’ verbintenis heeft in de praktijk immers heel wat gevolgen, niet enkel wat de automatische overdracht ervan betreft, maar bvb. ook op het vlak van ‘publiciteit’ (register op het kantoor rechtszekerheid), ‘verjaringstermijnen’, ‘bevoegde rechtbank’, ‘belastinggrondslag’,…

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
31/05/2022 (Webinar) 09:00 - 10:30 Onbeperkt
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: -
Adres: -
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Dr. Siel Demeyere advocaat Eubelius, Instituut voor Goederenrecht KULeuven
30/06/2022 (Webinar) 09:00 - 10:30 Onbeperkt
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: -
Adres: -
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Dr. Siel Demeyere advocaat Eubelius, Instituut voor Goederenrecht KULeuven