CBI VAS S1 - 21-22: Impact van het nieuwe goederenrecht voor de vastgoedpraktijk (enkel online te volgen)

Organisator: VIVES Kortrijk Business School
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren3.00

Zoals u weet, geldt weldra een geheel nieuw goederenrecht. Wat u daarvan moet weten, komt in dit webinar aan bod.

Het goederenrecht (of zakenrecht) regelt de zakelijke rechten (eigendom en mede-eigendom, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht en opstal) en het statuut van de goederen (bv. het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen). Nu de vastgoedpraktijk werkt met goederen en rechten op goederen, is de impact van dit nieuwe recht op die praktijk, met onder meer vastgoedtransacties en bouwpromotie niet te onderschatten.

In deze webinar gaat Nicolas Carette in op de aandachtspunten van de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Vervolgens licht hij de nieuwigheden in minder bekende maar voor de praktijk van belang zijnde concepten toe (bv. de leer van kwalitatieve verbintenissen, de verkrijgende verjaring die wordt versoepeld en aldus sterk aan belang wint) en ook de onroerende publiciteit (met bv. de mogelijkheid om voorkeurrechten en opties op zakelijke onroerende rechten over te schrijven op Kantoor Rechtszekerheid). Ook de nieuwigheden inzake eigendom en mede-eigendom komen aan bod.

Uitgebreide aandacht gaat vervolgens naar de zakelijke gebruiksrechten, met in het bijzonder de wijzigingen in de erfdienstbaarheden en beplantingen en het vruchtgebruik.

Met deze uiteenzetting bent u mee met de belangrijkste ontwikkelingen die niet enkel opportuniteiten bieden, maar waarvan een miskenning tevens de beroepsaansprakelijkheid in het gedrang kan brengen.

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
23/09/2021 (Webinar) 14:00 - 17:00 Onbeperkt
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: -
Adres: -
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Nicolas Carette