Basismodule erkend bemiddelaar

Organisator: Falcontwin afdeling People Interaction
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren3.00

De theoretische vorming en de ontwikkeling van de benodigde vaardigheden zijn gespreid over 10 lesdagen (en 1 halve dag examinatie).

Naast het verwerven van een grondige theoretische kennis vereist de opleiding een sterke motivatie en engagement van de deelnemer om zich de vaardigheden van de bemiddelaar eigen te maken. Een kritische reflectie over eigen persoonlijkheid en functioneren zijn confronterend maar fundamenteel.

De basismodule komt momenteel in aanmerking voor 32 juridische punten toegekend door de Orde van Vlaamse Balies.

De volgende thema’s komen aan bod:

  • Bewustmaking rond ‘bemiddeling’: de algemene bemiddelingsprincipes (ethiek/filosofie).
  • Psychologische aspecten: de persoonlijkheids- en communicatiemodellen cruciaal bij de ontwikkeling van de bemiddelingsvaardigheden.
  • Sociologische aspecten: ethiek, verschillen in normen en waarden, verdraagzaamheid, autonomie, vertrouwelijkheid.
  • Conflict theorie: eigen conflict hanteringsstijl met diens sterktes en valkuilen; leren toepassen van diverse stijlen om het resultaat te optimaliseren.
  • Communicatie: kennis met uitgebreide inoefening van de communicatievaardigheden.
  • Ethiek en deontologie: Ethische en deontologische aspecten in bemiddeling.
  • Theoretische en praktische aspecten van het recht: een uitdieping van de Belgische bemiddelingswet en de deontologie zoals bepaald door de Federale Bemiddelingscommissie.
  • Het bemiddelingsproces: alle deelaspecten van het bemiddelingsproces geïntegreerd tot één samenhangend geheel.

Bij de praktijkoefeningen vertrekken we vanuit een eigen persoonlijkheidsevaluatie. Deze dient als basis voor toepassing in de interactiemodellen (Roos van Leary, communicatiemodellen, onderhandelingsmethoden, bemiddelingsvaardigheden) en uiteindelijk in de integratie bij het bemiddelingsproces als geheel. De verschillende rollenspelen en casusbesprekingen zorgen voor een verdieping van de leerstof en een effectieve ontwikkeling van de benodigde vaardigheden. Op deze wijze simuleren we een volledig bemiddelingsproces.

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
30/01/2021 in HOUTHALEN-HELCHTEREN 09:00 - 18:00 16
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: Greenville
Adres: Centrum-Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Ja
Lesgevers: https://peopleinteraction.be/ons-bedrijf/
05/02/2021 in HOUTHALEN-HELCHTEREN 09:00 - 18:00 16
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: Greenville
Adres: Centrum-Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Ja
Lesgevers: https://peopleinteraction.be/ons-bedrijf/