Balansen lezen en begrijpen (12u)

Organisator: SBM
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren12.00

Opbouw van de jaarrekening (basisinstrument voor financiële analyse)

  • wettelijke verplichtingen
  • balans: opbouw en inhoud
  • resultatenrekening: opbouw en inhoud
  • toelichting: opbouw en inhoud

 

Belangrijkste verhoudingen (ratio's) en financiële begrippen in de jaarrekening

  • Vaste en vlottende activa, eigen en vreemd vermogen
  • Waardering, betekenis "vlottend", "opeisbaarheid",...
  • bedrijfskapitaal, liquiditeit, solvabiliteit, ...
  • Bedrijfs-, financiële- en uitzonderlijke opbrengsten en kosten, belastingen, resultaatverwerking,...
  • rentabiliteit, afschrijvingen, cashflow
  • toegevoegde waarde

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
09/11/2021 in KORTRIJK 19:00 - 22:00 20
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Ja
Lesgevers: Hans Vanroose
17/11/2021 in BRUGGE 19:00 - 22:00 20
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Ja
Lesgevers: Hans Vanroose