Asbest basiskennis inventarisatie

Organisator: Praxis Training
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren12.00

Opgelet: de webinar betreft een e-learning module die je kan volgen op een tijdstip naar keuze.
Het pakket omvat volgende zaken: Handboek “Asbest: als het stof gaat liggen”, Video opname van de training, Belangrijke documenten: Overzicht wetgeving Federaal, Vlaams, Brussel, Wallonië en PowerPoint presentatie van de training. 

ASBEST: BASISKENNIS (dag 1)

-      Wat is asbest?

o   Oorsprong geografisch

o   Geschiedenis: belangrijke mijlpalen

o   Economisch succesverhaal

o   Soorten: verschillende hoofdgroepen met hun kenmerken

-      Eigenschappen van asbest

o   Fysisch en chemische eigenschappen

o   Verband en typische toepassingen

o   Hechtgebonden versus niet hechtgebonden asbest

o   Soorten producten of materialen die asbest kunnen bevatten

o   Gebruik in installaties en gebouwen

-      Gevaren van asbest: gezondheidsrisico’s

o   Soorten ziektes en latentietijd

o   Soorten blootstelling: professioneel, secundair, omgeving

o   Aanleidingen tot blootstelling aan asbest: handelingen, momenten, locatie, incidenten en calamiteiten

-      Veilige werkmethoden en meettechnieken

o   Belang van preventieve controles om blootstelling tot een minimum te beperken

o   Vereisten inzake het gezondheidstoezicht

o   Dragen en gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen

o   Rol, keuze, beperkingen, het juiste gebruik en praktische kennis van het gebruik van ademhalingstoestellen

o   Noodprocedures, met inbegrip van eerste hulp op de bouwplaats

o   Ontsmettingsprocedures

-      Soorten methodes voor asbestverwijdering volgens Codex over het welzijn op het werk

o   Eenvoudige handelingen

o   Couveusezak

o   Hermetische zone

-      Verwijdering van afvalstoffen

 

ASBEST INVENTARISATIE: WETGEVING EN BASISKENNIS (dag 2)

 

Asbest: wetgeving en bevoegdheden in België

-      Verschillende definities van asbest

-      Relevante wetgeving op verschillende niveaus: Europees, federaal, Vlaanderen, Brussel en Wallonië

-      Federale arbeidswetgeving: Codex over het welzijn op het werk

-      Vlaamse milieuwet- en regelgeving:

o   Vlarem II

o   Vlarema

o   Materialendecreet

o   Sloopopvolgingsplan: wanneer en door wie opgemaakt

-      Vlaamse gezondheidsregelgeving

-      KB 23-10-2001 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (asbest)

-      Brusselse milieuwetgeving: besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering rond de bescherming van het leefmilieu en publiek bij renovatie sloop en asbestwerven

 

Asbest inventarisatie: wetgeving en bevoegdheden in België

-      Verschillende definities van asbest inventarisatie

-      Relevante wetgeving op verschillende niveaus: Europees, federaal, Vlaanderen, Brussel en Wallonië

-      Nieuwe verplichting asbestinventaris: wanneer en door wie?

o   Werkgever

o   Arbeidsplaatsen: intern en extern (bij derden)

o   Specifieke rollen bij mede-eigendom: VME en syndici

-      Verschillende soorten asbestinventarissen volgens Belgische, Vlaamse, Waalse en Brusselse wetgeving

o   Destructief versus niet-destructief

o   Vorm- en inhoudseisen

o   Inspanningsverplichting

o   Inspectiebeperking

-      Hoe een asbestinventaris opstellen in het kader van:

o   Sloopopvolgingsplan volgens Vlarema

o   Werkgevers volgens Codex over het welzijn op het werk

o   Volgens Brusselse milieuwet- en regelgeving: vastgelegd formulier

-      Opstellen asbestinventaris: stappenplan

o   Voorbereidend onderzoek

o   Werkvoorbereiding en strategie rondgang

o   Materiaal voor monsternames en PBM’s

o   Rondgang, visuele gebouwinspectie en staalnames

o   Inventarisatie asbestverdacht en asbesthoudende materialen

o   Beoordeling van hun materiaaltoestand

o   Beoordeling van blootstellingsrisico’s door hun aanwezigheid

-      Uitvoeren van monsternames

o   Wanneer verplicht of niet-verplicht?

o   Verschillende types

o   Hoe voer ik veilig een monstername uit?

o   Uitvoering in de praktijk

o   Welke waarnemingen noteer ik?

-      Analysemethoden

o   Overzicht erkende labo’s

o   Beschrijving analysemethoden

o   Soorten: voor- en nadelen

o   Begrijpen en interpreteren van de resultaten

o   Grenswaarden concentratie asbestvezels volgens de verschillende wetgevingen

-      Risicobeoordeling

o   Risico versus gevaar

o   Risico beheersmaatregelen

o   Principe van risicobeoordeling

o   Verschillende risico-evaluatiemodellen

o   Asbestbeheerprogramma

 

Asbest verwijdering: wetgeving en bevoegdheden in België

-      Relevante wetgeving op verschillende niveaus: Europees, federaal, Vlaanderen, Brussel en Wallonië

-      Welke meldingsplicht?

-      Verantwoordelijkheden voor keuze van werkmethode

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
02/12/2021 in IZEGEM 09:00 - 17:00 24
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: HOF VAN COMMERCE
Adres: Kruisstraat 16, 8870 Izegem (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Ja
Lesgevers: PRAXIS TRAINING