Antiwitwas en UBO-register: is uw kantoor voorbereid?

Organisator: VIVO vzw - Vlaams Instituut Vastgoedopleiding
Interessant voor: Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren3.00
Antiwitwas en UBO-register: is uw kantoor voorbereid? (3u)

Volgens de antiwitwaswet hebben vastgoedmakelaars en rentmeesters een identificatie- en meldingsplicht m.b.t. witwaspraktijken. U mag u als vastgoedmakelaar sinds 2014 geen cash betaling meer aanvaarden bij een vastgoedtransactie. Maar er is meer… Ondertussen werden al heel wat jaarverslagen ingediend en de FOD Economie voert geregeld controles uit.

Na een korte inleiding gaan we over tot de praktijk: Welke verplichtingen heeft u precies en wanneer moet er een belletje gaan rinkelen? Wat bij niet-naleving van uw verplichtingen? Wat gebeurt er met de meldingen die bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en bij het parket binnenkomen? Wanneer onderneemt u actie? En hoe zit het met de verplichte opleiding van uw medewerkers?

U maakt kennis met de antiwitwastool waarmee u kan voldoen aan uw verplichtingen bij de verkoop van vastgoed. Deze tool helpt u met het overlopen van de juiste vragen die u aan uw klant moet voorleggen en laat u bovendien toe met 1 druk op de knop het verslag te maken dat u jaarlijks aan de FOD Economie moet voorleggen.

We bekijken ook kort de informatieverplichting van vennootschappen m.b.t. het invoeren van hun uiteindelijke begunstigden in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners), met als deadline 30/09/2019.

Na deze opleiding:

  • weet u wat de identificatie- en meldingsplicht inhoudt
  • kent u de inhoud van de antiwitwaswet en bent u op de hoogte van de allerlaatste aanpassingen aan deze wet
  • weet u precies welke verplichtingen deze wet voor u inhoudt
  • weet u welke de gevolgen zijn bij niet-naleving van uw verplichtingen
  • heeft u een zicht op wat er gebeurt met meldingen bij het CFI en het parket
  • weet u wanneer en welke actie u moet ondernemen in geval van twijfel
  • weet u wat de afspraken zijn i.v.m. de opleiding van medewerkers

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
24/06/2020 in OOSTENDE 14:00 - 17:00 8/16
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Kursaal Westhelling 5, 8400 OOSTENDE (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: ALAIN CLAES
14/05/2020 in ZWIJNAARDE 14:00 - 17:00 20/22
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Tramstraat 59, 9052 ZWIJNAARDE (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: ALAIN CLAES
28/04/2020 in GENT 14:00 - 17:00 29/30
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: - 0, 9000 GENT (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: ALAIN CLAES