Antiwitwas en UBO-register: is uw kantoor voorbereid?

Organisator: SF 323
Interessant voor: Bemiddelaar
Deze vorming is: Gratis
Aantal erkende uren3.00

Antiwitwas en UBO-register: is uw kantoor voorbereid? (3u)

Volgens de antiwitwaswet hebben vastgoedmakelaars en rentmeesters een identificatie- en meldingsplicht m.b.t. witwaspraktijken. U mag u als vastgoedmakelaar sinds 2014 geen cash betaling meer aanvaarden bij een vastgoedtransactie.

Maar er is meer… Ondertussen voert de FOD Economie geregeld controles uit.

Na een korte inleiding gaan we over tot de praktijk: Welke verplichtingen heeft u precies en wanneer moet er een belletje gaan rinkelen? Wat bij niet-naleving van uw verplichtingen? Wat gebeurt er met de meldingen die bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en bij het parket binnenkomen? Wanneer onderneemt u actie? En hoe zit het met de verplichte opleiding van uw medewerkers?

U maakt kennis met de antiwitwastool waarmee u kan voldoen aan uw verplichtingen bij de verkoop van vastgoed. Deze tool, die erkend is door de FOD Economie, helpt u met het overlopen van de juiste vragen die u aan uw klant moet voorleggen.

We bekijken ook kort de informatieverplichting van vennootschappen m.b.t. het invoeren van hun uiteindelijke begunstigden in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners), met als deadline 30/09/2019.

Na deze opleiding:

  • heeft u een zicht op wat er gebeurt met meldingen bij het CFI en het parket
  • kent u de inhoud van de antiwitwaswet en bent u op de hoogte van de allerlaatste aanpassingen aan deze wet
  • weet u precies welke verplichtingen deze wet voor u inhoudt
  • weet u wanneer en welke actie u moet ondernemen in geval van twijfel
  • weet u wat de afspraken zijn i.v.m. de opleiding van medewerkers
  • weet u wat de identificatie- en meldingsplicht inhoudt
  • weet u welke de gevolgen zijn bij niet-naleving van uw verplichtingen

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
17/02/2022 in BERCHEM 14:00 - 17:00 18/19
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Borsbeeksebrug 32, 2600 BERCHEM (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Alain Claes
16/03/2022 (Webinar) 10:00 - 13:00 218/242
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: -
Adres: -
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Alain Claes