Permanente vormingen voor vastgoedmakelaars

Hieronder vind je het overzicht van alle vastgoedvormingen die door het BIV erkend zijn. In het blauw zie je het aantal plaatsen die worden aangeboden. Indien gekend, tonen we in breukvorm het aantal nog vrije plaatsen op het totaal aantal.

Als vastgoedmakelaar heb je een vormingsverplichting die moet garanderen dat je je regelmatig bijschoolt en zo een op en top professionele service kan (blijven) bieden aan je klant. Wie titularis op het Tableau van vastgoedmakelaar is, heeft de plicht om jaarlijks gemiddeld 10 uur permanente vorming te volgen, berekend over een periode van twee jaar. Deze vormingen leveren een vormingsattest op waar we mee rekening houden bij het berekenen van je gevalideerde uren vorming. Bij elke vorming vind je het aantal uren terug waarvoor de vorming telt. Uiteraard staat het iedereen vrij om vormingen te volgen die niet vooraf erkend zijn en die dus niet in het overzicht hieronder verschijnen. Let wel: dan heb je geen zekerheid over of de vorming al dan niet meetelt voor permanente vormingsuren, want deze beslissing ligt bij de UK.

De BIV-vormingen (aangeduid met een BIV-logootje) in het overzicht hieronder zijn trouwens helemaal gratis voor elke erkende vastgoedmakelaar. Dat geldt ook voor de e-learningcursussen. De andere vormingen kunnen betalend zijn. Het is ook mogelijk dat een vorming onderworpen is aan specifieke voorwaarden die de vormingsverstrekker zelf oplegt. Raadpleeg in dat geval de vormingsverstrekkervoor meer informatie. Voorafgaandelijk inschrijven is uiteraard steeds vereist.

Voor meer informatie over de gratis BIV-vormingen kan je terecht op het mailadres vorming@biv.be of op het nummer 0472/70 18 17. Voor meer informatie over een vastgoedvorming georganiseerd door een externe vormingsverstrekker, kan je bij de vormingsverstrekker zelf terecht.

Het volledige aanbod erkende vastgoedvormingen

Pagina's