Wat moet ik doen als mijn stage afloopt?

Na minstens 200 dagen stage gelopen te hebben en minimum 1 jaar na het begin van de stage, kan je je stage afronden.

Om dit te doen, stuur je ons je eindverslag op met al deze documenten:

  • documenten waaruit je persoonlijke tussenkomsten blijken
  • facturen voor geleverde prestaties
  • een recent attest (max. 3 maanden oud) van het sociaal verzekeringsfonds waaruit blijkt dat je zelfstandige bent,
  • het evaluatieformulier van de stagemeester,
  • het bewijs dat je beschikt over een derdenrekening. (Als je de derdenrekening van je stagemeester gebruikte, moet je een attest opvragen bij de bankinstelling van je stagemeester.)

Vergeet ook niet na te gaan of je van alle verplichte e-learning cursussen de nodige attesten in je bezit hebt.

Nadat we alle bovenvermelde documenten ontvangen hebben, zal je dossier voorgelegd worden aan de Uitvoerende Kamer, die beslist of je zal toegelaten worden tot de bekwaamheidsproef of niet. Hou er rekening mee dat dit onder normale omstandigheden een viertal weken kan duren.

Je wordt per aangetekende brief verwittigd van de beslissing. Je toelating tot de bekwaamheidsproef betekent het officiële einde van je stage. Tot je opname op het tableau van vastgoedmakelaars (dus tot je met succes de schriftelijke én de mondelinge proef hebt afgelegd) behoud je wel het statuut van stagiair. Je moet dus ook je statuut van zelfstandige blijven behouden.

Als je werd toegelaten tot de bekwaamheidsproef, kan je je online inschrijven voor de schriftelijke proef. Je kan je niet inschrijven indien je geen dergelijke positieve beslissing hebt ontvangen.

Nadat je geslaagd bent voor de schriftelijke proef, nodigen we je per (gewone) brief uit voor de mondelinge proef. Dit kan om administratieve redenen enige tijd duren. Het heeft geen zin om het BIV te contacteren vooraleer je je uitnodiging hebt ontvangen.

16 januari 2018