Wat met het concurrentiebeding bij verbreking van de stage?

De BIV-stageovereenkomst bevat een clausule die zegt dat de stagemeester en de stagiair er zich toe verbinden gedurende de stage, en tot twee jaar na het beëindigen van de stageovereenkomst, geen lopende dossiers over te nemen van elkaars cliënteel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Sommige stagemeesters vragen echter een groter engagement en voegen een zwaarder niet-concurrentiebeding toe aan de stageovereenkomst. Sta stil bij de mogelijke gevolgen hiervan en probeer eventueel over dit punt te onderhandelen met je stagemeester.

16 maart 2017