Wat kan ik doen als mijn stagemeester mij niet (correct) betaalt?

Je begint uiteraard met het gesprek hierover aan te gaan met je stagemeester. Pas als dat echt nergens toe leidt, kan je de volgende stappen overwegen:

  • je kan een tuchtrechtelijk dossier tegen je (voormalige) stagemeester indienen bij de Uitvoerende Kamer van het BIV, waarna we de zaak zullen onderzoeken. Indien er een bewezen tuchtrechtelijke overtreding vastgesteld wordt, kan de UK een tuchtsanctie uitspreken. De Uitvoerende Kamer heeft niet de mogelijkheid om een betaling of een schadevergoeding op te leggen.
  • om een betaling of een schadevergoeding af te dwingen kan je enkel terecht bij de rechtbank.

In de algemene informatie over de stage vind je de verplichte minimumvergoeding voor een stagiair.

16 maart 2017