Wat is een derdenrekening? Wat moet ik opsturen? Kan dit via het kantoor van mijn stagemeester?

Vastgoedmakelaars krijgen regelmatig gelden gestort die tijdelijk moeten bijgehouden worden voor anderen in het kader van hun professionele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een waarborg of een voorschot, betaald bij de aankoop van een woning. Deze gelden moeten gescheiden blijven van het eigen vermogen van de vastgoedmakelaar. Dat wordt gedaan via een derdenrekening (ook wel kwaliteitsrekening genoemd). Het is dus een aparte bankrekening die gebruikt wordt voor betalingen van en aan derden.

Bij je inschrijving op de lijst van stagiairs wordt gevraagd om een bewijs te bezorgen dat je over zo’n derdenrekening beschikt. Stuur ons een e-mail of een attest van de bank, dit volstaat. Als je tijdens je stage geen eigen activiteiten ontwikkelt buiten het kantoor van de stagemeester, volstaat het om het bewijs van de derdenrekening van de stagemeester te leveren.

Wie enkel stage loopt als syndicus hoeft niet over een derdenrekening te beschikken.

16 januari 2018