Wat als ik niet binnen de drie jaar na het begin van mijn stage titularis geworden ben?

Het stagereglement voorziet dat de stagiair 200 dagen stage volbrengt in minimum 12 maanden, maximum 36 maanden. Je stage is volbracht als je slaagt voor de schriftelijke en de mondelinge bekwaamheidsproef op het einde van de stage. Je moet dus uiterlijk binnen de 36 maanden na het begin van je stage geslaagd zijn voor de proeven op het einde van de stage.

Als je als stagiair niet binnen de drie jaar na de datum van inschrijving wordt opgenomen op het Tableau van titularissen, word je "ambtshalve" weggelaten. Die beslissing wordt je ook medegedeeld.

Na een ambtshalve weglating kan je jezelf éénmalig opnieuw inschrijven. Je moet de stage, opnieuw maximaal drie jaar, volledig van het begin overdoen. Een ambtshalve weglating is dus steeds te vermijden! Rond je stage dus tijdig af, zodat je voldoende tijd hebt om je bekwaamheidsproef af te leggen - en hou hierbij rekening met een eventuele herkansing.

16 maart 2017