Wanneer eindigt de stage voor de stagemeester en kan hij een nieuwe overeenkomst ondertekenen met een andere stagiair?

Zodra de Uitvoerende Kamer de stagiair toegang heeft verleend tot de bekwaamheidsproef, eindigt in principe de relatie tussen de stagemeester en de stagiair (tenzij anders overeengekomen tussen stagiair en stagemeester). De stagiair wordt hiervan per brief op de hoogte gebracht.

Een stagemeester kan slechts twee stagiairs tegelijkertijd begeleiden. Vanaf de datum van de beslissing die de stagiair toelaat tot de bekwaamheidsproef, "komt de plek vrij" en kan de stagemeester een nieuwe stagiair onder zijn hoede nemen. De stagemeester hoeft dus niet te wachten tot zijn of haar stagiair de bekwaamheidsproeven heeft afgelegd.

16 januari 2018