Mag de stagemeester een eventueel afgesproken commissie in mindering brengen van de minimumvergoeding?

De stagemeester en de stagiair zijn beiden gehouden de bepalingen van de stageovereenkomst te eerbiedigen. De Uitvoerende Kamer controleert of de minimumvergoeding op het einde van de stage werd betaald en het contract werd gehonoreerd.

Op het einde van de maand moet je (minstens) het minimumloon ontvangen hebben in overeenstemming met de afgesloten overeenkomst.

16 januari 2018