Hoeveel documenten dien ik op te sturen bij mijn eerste en tweede stageverslag? Is er een minimum?

Er is geen minimum aantal documenten voorzien. Wel zijn er een aantal verplichtingen en richtlijnen.

Verplicht

Voeg zowel bij het eerste verslag als bij het tweede verslag de facturen of ereloonnota’s toe waaruit blijkt dat je stagemeester je heeft vergoed.

Voeg bij het tweede stageverslag tevens een recent (max. 3 maanden oud) attest van het sociaal verzekeringsfonds waaruit blijkt dat je zelfstandig bent. Voeg daarnaast ook zeker het evaluatieformulier van de stagemeester toe.

Richtlijnen voor een zo vlot mogelijke behandeling van je dossier

Uit het stageverslag moet jouw persoonlijke tussenkomst als stagiair blijken. Enkele voorbeelden:

 • een afdruk van een elektronische agenda
 • e-mailverkeer met je stagemeester of met klanten of anderen (notaris, boekhouder, leveranciers…)
 • andere documenten waarin jouw naam vermeld wordt
  • volledig verkoopdossier
  • volledig verhuurdossier
  • verslagen van algemene vergaderingen waaruit jouw interventie blijkt
  • mailverkeer/ briefwisseling inzake beheer
 • ...

Voorts vragen wij om maximum 1 ringmap te bezorgen, de documenten te inventariseren en het stageverslag te voorzien van een inhoudstafel. 

16 maart 2017