Ben ik als stagiair geen schijnzelfstandige?

De BIV-regelgeving (zie BIV-stagereglement, art. 9 en art. 14 §1,3°, en Vastgoedmakelaarswet van 2013, art. 5§1 en art. 8) legt op dat de stage dient te verlopen onder het zelfstandigenstatuut, net zoals dat voor bijvoorbeeld een stagiair-advocaat het geval is. Je hebt de plicht zelfstandige te zijn en je mag geen arbeidsovereenkomst hebben met je stagemeester tijdens je stage. Daarmee staaf je natuurlijk je statuut van zelfstandige.

Daarnaast zijn er vier wettelijke criteria die dienen als toetssteen voor het zelfstandig statuut:

 • Werkelijke wil van partijen (bekijken van het eigenlijke contract)
 • Vrijheid van werktijd
  • ! Volgende zaken zijn niet-verenigbaar met statuut van zelfstandige:
   • Verplicht verlof
   • Verplichte arbeidsduur
   • Verplichte ziektebriefjes
 • Organisatie van het werk (precieze taakomschrijving)
 • Hiërarchische controle

De sociale inspecteurs zullen bij hun controle de vier voorgaande criteria proberen af te wegen en te toetsen. Het dienstverleningscontract/de samenwerkingsovereenkomst tussen stagiair en stagemeester is dan ook heel belangrijk. Hoe sterker die overeenkomst, hoe beter je beschermd bent en hoe minder snel de sociale instanties overgaan tot eventuele herkwalificatie van je statuut.

Clausules die best niet worden opgenomen in de zelfstandigenovereenkomst omdat deze aanleiding kunnen geven tot vermoedens van werknemerschap (niet-zelfstandigheid dus) zijn clausules in verband met:

 • Terugbetaling onkosten
 • Opname uurrooster
 • Opname te presteren uren
 • Doorbetaling bij ziekte

Let wel: Indien er een controle zou gebeuren omtrent het sociaal statuut, gaat men altijd kijken op de “werkvloer” of de handelswijze verenigbaar is met het opgegeven statuut, met andere woorden of het papier en de realiteit op elkaar zijn afgestemd.

Tip: gebruik ons modeldocument voor een stageovereenkomst. Dit document is volledig conform het stagereglement en is getoetst aan de problematiek van de schijnzelfstandigheid.

08 maart 2018