Welk polisnummer vermeld ik in mijn documenten?

Het polisnummer van de Instituutpolis is 730.390.160.

Je bent niet verplicht om de polisnummer op je documenten te vermelden. Uiteraard kan je er wel voor kiezen om dit te doen. 

Bijvoorbeeld: “BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)”

17 mei 2017