Welk polisnummer vermeld ik in mijn documenten?

Het polisnummer van de Instituutpolis is 730.390.160.

Je bent vanaf 30 december 2018 (ingevolge de inwerkingtreding van de nieuwe plichtenleer) verplicht om zowel de naam van de verzekeraar die instaat voor beroepsaansprakelijkheidsdekking en de financiële borgstelling (AXA Belgium NV) te vermelden, alsook het polisnummer (730.390.160), en dit zowel op je site als op je documenten! Voorbeeld: “BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)”.

31 oktober 2018