Waarom een collectieve polis?

De kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen geeft het BIV de opdracht om te waken over de naleving van de regels van de Plichtenleer. Het beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een financiële borgstelling is een deontologische verplichting. 

Door alle vastgoedmakelaars te verzekeren via een collectieve verzekering kunnen we dankzij de schaalvergroting gunstigere premies verkrijgen. Daarnaast ben je als vastgoedmakelaar steeds gerust dat je beroepsaansprakelijkheidsverzekering in orde is en hoef je hier niets voor te doen.

Dat is ook voor consumenten een geruststelling. Het imago van de sector is erbij gebaat dat er nu niet langer onverzekerde vastgoedmakelaars rond lopen die imagoschade kunnen berokkenen aan zij die wel correct verzekerd zijn.

18 mei 2018