Is mijn stagiair ook verzekerd?

Ja. Ook personen die zijn ingeschreven op de lijst van de stagiairs van het BIV zijn verzekerd. De collectieve polis dekt ook de stagiairs die een schoolstage doen en waarvoor de stagemeester-vastgoedmakelaar aansprakelijk kan worden gesteld in de uitoefening van de verzekerde activiteiten als verzekerde. 

17 mei 2017