Kan mijn verzekeringspremie nog steeds betaald worden via mijn kantoor?

Mogelijk is er binnen je kantoor afgesproken dat de vennootschap de verzekeringspremies betaalt voor de verschillende vastgoedmakelaars (titularissen en stagiairs) die er actief zijn. Dit kan voor je volledige bijdrage, dus inclusief de CFI-bijdrage en de bijdrage voor de verzekering.

Let er wel op dat bij de overschrijving de correcte gestructureerde mededeling vermeld staat.

18 mei 2018