Kan ik mij extra laten verzekeren? Eventueel voor andere, bijkomende risico's?

De collectieve verzekeringspolis is conform de deontologische richtlijn. Als je méér waarborgen en/of hogere kapitalen wenst te verzekeren dan wat de Plichtenleer voorschrijft (niet gedekt door de collectieve polis is bijvoorbeeld het risico op overlijden tussen compromis en akte), neem dan contact op met je eigen verzekeringsmakelaar of met Concordia, de tussenkomende verzekeringsmakelaar voor de collectieve polis.

17 mei 2017