Ik werk via een vennootschap. Moet ik de gegevens van de vennootschap bezorgen aan de verzekeraar?

De rechtspersonen waar BIV-leden hun vastgoedmakelaarsactiviteiten mee uitoefenen of de leiding waarnemen zijn ook verzekerd via de collectieve polis (zie art.1.2. van de collectieve polis).

De namen van de vennootschappen moeten, voor wat de BIV-polis betreft, niet meegedeeld worden.

Let wel: de activiteiten andere dan deze van vastgoedmakelaar zijn niet verzekerd door de BIV-polis ook niet in hoofde van de vennootschap. Dus indien binnen de vennootschap ook andere activiteiten worden uitgeoefend, zoals bouwpromotie/vastgoedpromotie, dan is dit niet gedekt door de BIV-polis en  moet u hiervoor een afzonderlijke verzekering afsluiten.

Weet ook dat de BIV-erkenning strikt persoonlijk is én dat eenieder die in hoedanigheid van zelfstandige (zoals ook bestuurder, zaakvoerder, vennoot) vastgoedmakelaarsactiviteiten uitoefent over een eigen BIV-nummer moet beschikken.

17 mei 2017