Wat te doen als één van de verkopende eigenaars onbekwaam verklaard werd en de overige eigenaars geen openbare verkoop willen?

Ik bemiddel bij de verkoop van een woning. Eén van de eigenaars werd onbekwaam verklaard en de overige eigenaars willen geen openbare verkoop. Wat zijn mijn mogelijkheden?

Voor de verkoop van de goederen van een onbekwaam verklaarde moet diens voorlopig bewindvoerder een machtiging aan de vrederechter vragen. Doorgaans wordt er gewerkt met een openbare verkoop.

Als er echter kan bewezen worden dat in dit geval het belang van de onbekwaam verklaarde beter gebaat is met een verkoop uit de hand, dan kan de vrederechter hiervoor ook de machtiging geven. Meestal zal de vrederechter hiervoor een schattingsverslag vragen. Ook moet er een ontwerp voorgelegd worden van de verkoopakte van de notaris.

Vooraleer er een ontwerp-verkoopakte kan voorgelegd worden moeten er natuurlijk eerst kopers gevonden worden en een verkoopprijs afgesproken worden. Nochtans hebben deze kopers, totdat de vrederechter machtiging geeft voor een verkoop uit de hand, geen zekerheid over hun aankoop. Daarom moet de woning in dergelijk geval worden verkocht onder opschortende voorwaarde van het bekomen van een machtiging voor verkoop uit de hand door de vrederechter. Deze voorwaarde moet worden opgenomen (en goed uitgelegd) in de onderhandse verkoopovereenkomst.

22 oktober 2015