Wat moet ik als vastgoedmakelaar verplicht op mijn website vermelden?

Volgens de wetgeving (art. 7 van de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij) ben je als vastgoedmakelaar verplicht om een aantal vermeldingen op je website te plaatsen:

  • je naam of handelsnaam;
  • het adres van je kantoor;
  • je telefoon, fax, e-mailadres;
  • je ondernemingsnummer;
  • het adres van het BIV als toezichthoudende autoriteit: “Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel”;
  • je beroepstitel: "vastgoedmakelaar-bemiddelaar" en/of "vastgoedmakelaar-syndicus", gevolgd door het BIV-nummer;
  • vermelding van het land waar de erkenning is toegekend (België dus);
  • een verwijzing naar de BIV-Plichtenleer.

Meer specifieke informatie vind je terug in het document verplichte vermeldingen op je website. Neem het zeker eens grondig door, want de economische inspectie ziet toe op de naleving van deze regelgeving!

22 oktober 2015