Voorkeurrecht en voorkooprecht: wat is het verschil en wat betekent het voor de verkoop?

Ik ben met geïnteresseerde kopers aan het onderhandelen voor de verkoop van een appartement, maar nu blijkt de huidige huurder een voorkeurrecht te hebben. Is dat hetzelfde als een voorkooprecht? Wat betekent dit voor de verkoop?

Er is een belangrijk verschil tussen een voorkeurrecht en een voorkooprecht, met verschillende implicaties voor een verkoop.

Voorkeurrecht

Een voorkeurrecht is een bij overeenkomst verleend recht dat aan de gerechtigde (in dit geval de huurder) de mogelijkheid geeft om, bij voorgenomen verkoop van een onroerend goed, van de eigenaar van het goed te eisen dat het goed in kwestie eerst aan hem aangeboden wordt. De gerechtigde heeft hierbij geen inspraak in de vraagprijs.

Voorkooprecht

Een voorkooprecht dat in een overeenkomst werd opgenomen is wat men noemt een conventioneel voorkooprecht. De verkoopovereenkomst moet dan gesloten worden onder opschortende voorwaarde van het niet uitoefenen van het voorkooprecht door de begunstigde van dat recht. Vervolgens moet de begunstigde de kans krijgen om tegen dezelfde voorwaarden (voor dezelfde prijs) het goed aan te kopen. Het zou dus kunnen dat een geïnteresseerde koper ondanks de ondertekening van de verkoopsovereenkomst toch geen eigenaar wordt omdat de rechthebbende van het voorkooprecht hiervan gebruik maakt.

22 oktober 2015