Moet ik als nieuwe syndicus van een mede-eigendom de vereniging van mede-eigenaars laten registreren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen?

De wet van 16 januari 2003 inzake de Kruispuntbak van Ondernemingen bepaalt dat registratie bij de KBO verplicht is voor ondernemingen, maar ook voor rechtspersonen naar Belgisch recht en voor elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging onderworpen aan de sociale zekerheid als werkgever. Verenigingen van mede-eigenaars vallen onder de toepassing van deze wet. Deze bepaalt in artikel 13 dat alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van handels- en ambachtsondernemingen steeds het ondernemingsnummer dienen te vermelden.

Als dat niet het geval is, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat een dagvaarding door een vereniging van mede- eigenaars nietig wordt verklaard. In de praktijk gebeurt de inschrijving bij de KBO via de kantoren van bewaring der hypotheken en onder de verantwoordelijkheid van de Federale Overheidsdienst Financiën.

24 september 2015