Mag ik mijn onthaalbediende aanduiden als antiwitwasverantwoordelijke voor het kantoor?

De antiwitwasverantwoordelijke die verplicht binnen elk vastgoedkantoor moet worden aangeduid, is belast met de vaststelling en invoering van de procedures voor interne controle en moet aan alle medewerkers informatie kunnen geven om verrichtingen die met het witwassen van geld verband houden, te voorkomen en op te sporen. Hij of zij is de contactpersoon voor de antiwitwascel (CFI) en de FOD Economie voor alle vragen hieromtrent. De antiwitwasverantwoordelijke moet over de beroepservaring, het hiërarchisch niveau en de bevoegdheden beschikken om deze functie effectief en autonoom te kunnen uitoefenen. In die zin is het uitgesloten dat een onthaalbediende als antiwitwasverantwoordelijke wordt aangeduid.

19 april 2016