Kan een huurovereenkomst van korte duur verbroken worden om de dochter van de verhuurder de woonst te laten betrekken?

Bij een huurcontract van korte duur bestaan er geen mogelijkheden voor huurder of verhuurder om vroegtijdig op te zeggen.

Als huurder en verhuurder in onderling overleg tot een akkoord komen, kan het uiteraard wel. Het spreekt voor zich dat dit akkoord best schriftelijk wordt vastgelegd. Zo bestaat er een bewijs mocht iemand achteraf van mening veranderen. Eventueel - maar dit is niet verplicht - kan er ook een opzeggingsvergoeding overeen gekomen worden.

24 september 2015