Het ereloon bij een niet-exclusieve verkoopopdracht...

Ik heb als vastgoedmakelaar een niet-exclusieve verkoopopdracht ondertekend met een eigenaar en weet dat hij ook overeenkomsten heeft afgesloten met andere vastgoedkantoren. Stel dat een kandidaat-koper met mij een pand bezoekt maar uiteindelijk een compromis ondertekent met een concurrent. Welk kantoor heeft recht op het ereloon?

Praktisch gezien is het antwoord op deze vraag niet te vinden in de wet, maar in de overeenkomst die tussen beide partijen werd afgesloten. In het contract dat met de eigenaar werd ondertekend, moet worden nagegaan wanneer het ereloon verschuldigd is. Het is dan ook aangeraden om de niet-exclusieve verkoopopdrachten goed op te stellen door er alle mogelijke situaties in te voorzien. Ideaal is een kopij te vragen van de overeenkomsten die werden getekend met de andere vastgoedkantoren. In elk geval zal men duidelijk moeten overeenkomen hoe het ereloon zal verdeeld worden.

15 oktober 2015