Is een clausule voor stilzwijgende hernieuwing nog geldig?

Als syndicus sloot ik in 2007 een syndicuscontract af voor een duur van 5 jaar met een clausule die een stilzwijgende hernieuwing voorziet voor 5 jaar. Is deze clausule op vandaag nog geldig?

Deze clausule is niet meer geldig. De nieuwe wet op de mede-eigendom (van kracht sinds 1 september 2010) stelt uitdrukkelijk dat een stilzwijgende hernieuwing niet geldig is. Dit geldt ook voor clausules opgenomen in contracten van voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet. De hernieuwing van uw mandaat kan nu enkel nog geldig gebeuren door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Een syndicuscontract mag sinds 2010 slechts een duur van maximum 3 jaar hebben.

04 januari 2016