Welke maatregelen moet ik treffen voor mijn personeel?

Telewerk is verplicht, tenzij dit onmogelijk is gezien de aard van de functie.

De werkgever mag echter voor werknemers terugkeermomenten inplannen onder de volgende voorwaarden :

  • de werknemers kunnen niet verplicht worden om deel te nemen aan de terugkeermomenten;
  • het doel moet het bevorderen van het psychosociaal welzijn en de teamgeest zijn;
  • vooraf moeten de nodige instructies gegeven worden over alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de terugkeer veilig te laten verlopen;
  • de werknemers moeten geïnformeerd worden dat ze in geen geval mogen terugkeren naar de arbeidsplaats als ze zich ziek voelen of ziektesymptomen vertonen of zich in een quarantainesituatie bevinden;
  • de werkgever mag hieraan, voor zijn werknemers, geen enkel gevolg verbinden;
  • de verplaatsing van en naar de arbeidsplaatsen tijdens de piekuren van het openbaar vervoer of via carpooling moet zo veel mogelijk vermeden worden;
  • de beslissing om terugkeermomenten te organiseren moet gebeuren met inachtneming van de regels van het sociaal overleg in de onderneming, waarbij alle voorwaarden worden afgetoetst.

Deze terugkeermomenten mogen maximum één werkdag per week per persoon bedragen. Per dag mag maximum 20% van de personen voor wie telewerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn. Voor de KMO’s waar minder dan tien personen werkzaam zijn, mogen maximum vijf personen van diegenen voor wie het telewerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

Teambuildings blijven verboden.

Meer info vind je in de sectorgids

Werkgevers moeten maandelijks, via een online registratiesysteem dat door de RSZ op haar portaalsite ter beschikking wordt gesteld, het totale aantal werknemers in het bedrijf per vestigingseenheid en het aantal werknemers dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk registreren. Deze aangifte heeft betrekking op het aantal werknemers op de eerste werkdag van de maand en moet uiterlijk op de zesde kalenderdag van de maand worden ingediend. Wanneer dit aantal niet is gewijzigd sinds de laatste geldige aangifte, moet er geen nieuwe aangifte gedaan worden.

 

08 juni 2021