Welke maatregelen moet ik treffen voor mijn personeel?

Telewerk is verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Indien telewerk niet kan worden toegepast moet steeds met deze modaliteiten rekening gehouden worden:

  • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon moet gegarandeerd worden
  • Klanten zonder afspraak worden toegelaten voor 30 minuten, na afspraak zo lang als gebruikelijk is
  • De activiteiten moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen van meer dan 4 personen worden vermeden
  • Er moeten middelen worden voorzien om de noodzakelijke handhygiëne te kunnen garanderen voor het personeel
  • Het gebruikte materiaal wordt regelmatig gedesinfecteerd en de werkplaats wordt goed verlucht

Meer info vind je in de sectorgids

Werkgevers moeten maandelijks, via een online registratiesysteem dat door de RSZ op haar portaalsite ter beschikking wordt gesteld, het totale aantal werknemers in het bedrijf per vestigingseenheid en het aantal werknemers dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk registreren. Deze aangifte heeft betrekking op het aantal werknemers op de eerste werkdag van de maand en moet uiterlijk op de zesde kalenderdag van de maand worden ingediend.

29 maart 2021