Welke maatregelen moet ik treffen voor mijn personeel?

Telewerk is verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Indien telewerk niet kan worden toegepast moet steeds met deze modaliteiten rekening gehouden worden:

  • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon moet gegarandeerd worden
  • Klanten zonder afspraak worden toegelaten voor 30 minuten, na afspraak zo lang als gebruikelijk is
  • De activiteiten moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen van meer dan 4 personen worden vermeden
  • Er moeten middelen worden voorzien om de noodzakelijke handhygiëne te kunnen garanderen voor het personeel
  • Het gebruikte materiaal wordt regelmatig gedesinfecteerd en de werkplaats wordt goed verlucht

Meer info vind je in de sectorgids

04 november 2020