Wat met mijn vormingsplicht voor dit jaar?

De huidige regel i.v.m. permanente vorming blijft gelden. Maar de mogelijkheden om vorming vanop afstand te volgen (denk aan webinars) werden aanzienlijk uitgebreid. Het op dit moment erkende aanbod kan je terug vinden op  www.biv.be/vorming.

Ook het volgen van gratis BIV e-learning (voor max. 2 uur per jaar) blijft uiteraard een optie.

Alle gratis vormingen die het BIV aanbiedt aan haar leden (BIV-by-VIVO opleidingen)  t.e.m. 30 juni worden opgeschort naar een latere datum of vervangen door een webinar. Iedereen die reeds was ingeschreven voor een dergelijke vorming ontvangt hierover nog een persoonlijke e-mail van VIVO met meer informatie.

17 april 2020