Vanaf 11 mei mag ik mijn kantoor terug openen. Welke maatregelen moet ik daarvoor treffen?

De vastgoedkantoren konden op 11 mei herstarten. Vanaf deze datum kon je je activiteiten op het terrein hervatten. Je mag je kantoor openen en er klanten ontvangen. Dit evenwel onder strikte voorwaarden. Het Ministerieel Besluit van 28/10/2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, geeft de volgende modaliteiten mee:

  • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon moet gegarandeerd worden
  • Klanten zonder afspraak worden toegelaten voor 30 minuten, na afspraak zo lang als gebruikelijk is
  • Eén klant per 10m² wordt toegelaten
  • In winkels is het voor iedereen ouder dan 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker
  • De activiteiten moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen van meer dan 4 personen worden vermeden
  • Er moeten middelen worden voorzien om de noodzakelijke handhygiëne te kunnen garanderen voor het personeel en de klanten
  • Het gebruikte materiaal wordt regelmatig gedesinfecteerd en de werkplaats wordt goed verlucht

 

Vanuit het BIV hebben we samen met CIB Vlaanderen, Federia en het SF 323 een naadloos uitgewerkte sectorgids voorzien, zodat de kantoorwerking veilig kan verlopen. Deze gids bevat richtlijnen en regels op maat van elke sectortak (verhuur- en verkoopbemiddeling, syndicschap...). De sectorrichtlijnen voor bemiddelaars vind je op p. 18die voor de syndici staan op p. 23. Enkel deze sectorgids zal van toepassing zijn op de vastgoedsector. Je kan ook de generieke gids 'veilig aan het werk' raadplegen die voor alle sectoren geldt. Daarnaast publiceerde de FOD Economie de 'gids voor de opening van de handel'. De inhoud van deze gids kan worden aangevuld in functie van de richtlijnen van het Overlegcomité. Deze gids is ook van toepassing op vrije beroepsactiviteiten zonder lichamelijk contact, zie p.7

We hebben tot slot een informatief filmpje gemaakt voor de consument omtrent het verloop van de fysieke plaatsbezoeken. Daarin tonen we dat de vastgoedmakelaar alle voorzorgs- en beschermingsmaatregelen treft om het plaatsbezoek zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. Deel het filmpje op je eigen site en socials!

30 oktober 2020