Mogen verhuizingen nog plaatsvinden?

Op de website van het crisiscentrum lezen we in FAQ8 (6 april, 12u): Mogen verhuizingen met of zonder verhuisfirma’s toegelaten worden?

Het wordt aangeraden om niet-noodzakelijke verhuizingen uit te stellen.  Een dringende verhuizing, binnen het land, uit het land en naar het land is toegelaten, mits inachtneming van de social distancing maatregelen indien mogelijk. Het begrip "dringend" verwijst naar:
(1) de ongezondheid van de woning of het dreigende gevaar voor de gezondheid van de bewoners; 
(2)  de  financiële situatie van de bewoners die niet in staat zijn twee woningen tegelijk te betalen;
(3) het feit dat een nieuwe huurder, bij gebrek aan een ander huisvestingsalternatief, de bewoonde woning moet betreden om door de verhuizing in kwestie te worden ontruimd.
 

Weet ook dat veel verhuisfirma’s hun activiteit hebben stopgezet. Wie verhuist zal zich sowieso best wenden tot de gemeentelijke diensten voor een attest toestemming ‘dringende verhuis’. Wij werden geïnformeerd dat er reeds verhuizers door politiediensten boetes kregen opgelegd, omwille van een niet-essentiële verplaatsing.

 
07 april 2020