Mag ik mijn kantoor openen?

Vastgoedmakelaarskantoren (zowel vastgoedmakelaar-bemiddelaars als vastgoedmakelaar-syndici) zijn open, zij het onder strikte voorwaarden.  Syndici worden aanzien als essentiële beroepen/dienstverleners, de syndicuskantoren mochten aldus steeds open blijven.

Vastgoedmakelaarskantoren dienen met het volgende rekening te houden:

  • één consument per 10m² van voor publiek toegankelijke vloeroppervlakte wordt toegelaten, indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 40 m2 bedraagt, is het toegelaten om vier consumenten te ontvangen;
  • het mondmasker is verplicht in de voor publiek toegankelijke ruimtes;
  • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor personen die buiten wachten;
  • de noodzakelijke middelen voor handhygiëne moeten ter beschikking worden gesteld en de gepaste hygiënemaatregelen worden getroffen om de inrichting en het materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat consumenten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
  • je dient te zorgen voor een goede verluchting;
  • de onderneming  informeert duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen.

Vanuit het BIV hebben we samen met CIB Vlaanderen, Federia en het SF 323 een naadloos uitgewerkte sectorgids voorzien, zodat de kantoorwerking veilig kan verlopen. Deze gids bevat richtlijnen en regels op maat van elke sectortak (verhuur- en verkoopbemiddeling, syndicschap...). Enkel deze sectorgids zal van toepassing zijn op de vastgoedsector. 

Je kan ook de 'generieke gids 'veilig aan het werk' raadplegen die voor alle sectoren geldt.

Daarnaast publiceerde de FOD Economie de 'gids voor de opening van de handel'. De inhoud van deze gids kan worden aangevuld in functie van de richtlijnen van het Overlegcomité. Deze gids is ook van toepassing op vrije beroepsactiviteiten zonder lichamelijk contact, zie p.7

28 juni 2021