Hoe organiseer ik mijn werkzaamheden en mijn kantoor?

Er treedt een nieuwe fase in de beheersing van het coronavirus COVID-19 in werking. De regering benadrukt de individuele verantwoordelijkheid van eenieder, waarbij de focus op beperkingen stillaan wordt losgelaten. Basisvoorzorgsmaatregelen dienen evenwel steeds in het achterhoofd gehouden worden:

 

  • Telethuiswerk wordt niet langer sterk aanbevolen. Wel nodigt het Overlegcomité de bedrijven uit om telewerk structureel te verankeren.
  • Het dragen van een mondmasker is niet standaard verplicht. Dit geldt ook voor plaatsbezoeken. Het blijft evenwel een belangrijke voorzorgsmaatregel. Blijf er een dragen wanneer de social distancing niet gevrijwaard kan worden. In overige situaties ben je natuurlijk vrij om uit voorzorg een mondmasker te blijven dragen en dit ook te vragen aan klanten en bezoekers.
  • Er gelden geen beperkingen meer op het aantal contacten dat je in de privéwoning of in een vakantiewoning mag ontvangen, noch voor activiteiten in een georganiseerd verband. Bijgevolg gelden er geen beperkingen meer op het aantal aanwezigen bij een plaatsbezoek en tijdens de organisatie van opendeurdagen en kijkdagen.

 

Verder dien je:   

  • de noodzakelijke middelen voor handhygiëne ter beschikking stellen en de gepaste hygiënemaatregelen treffen om de inrichting en het materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • een contactpersoon aanduiden en bekendmaken, zodat consumenten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
  • zorgen voor een goede verluchting van je inrichting;
  • duidelijk en zichtbaar te informeren over de geldende preventiemaatregelen.

 

Gelet op de versoepelingen van de beperkende COVID-19 maatregelen geven we ook mee dat zowel de sectorgids van het Sociaal Fonds SF 323 als het sectorprotocol voor plaatsbezoeken naar aanleiding van het Overlegcomité van 20 augustus niet meer geactualiseerd zullen worden. Het is dus niet langer verplicht om er op terug te vallen voor de organisatie van vastgoedactiviteiten.

In het geval van verslechtering van de toestand en wanneer maatregelen die de vastgoedsector treffen opnieuw worden verstrengd kan het mogelijk zijn dat de protocollen opnieuw toepasbaar worden. We zullen op dat ogenblik niet nalaten onze leden te informeren.

Gezien de lagere vaccinatiegraad in een aantal gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangegeven een reeks versoepelingen vanaf 1 september niet toe te passen, onder meer op het vlak van horeca en telewerk.
02 september 2021