Hoe organiseer ik mijn werkzaamheden en mijn kantoor?

Je dient:

 

  • de noodzakelijke middelen voor handhygiëne ter beschikking stellen en de gepaste hygiënemaatregelen treffen om de inrichting en het materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • een contactpersoon aanduiden en bekendmaken, zodat consumenten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
  • zorgen voor een goede verluchting van je inrichting;
  • duidelijk en zichtbaar te informeren over de geldende preventiemaatregelen.
  • Ook is het dragen van een mondmasker verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimten van ondernemingen. Dit geldt voor alle personen vanaf 10 jaar.

 

Telethuiswerk

 

Telethuiswerk is verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie. De werkgevers bezorgen de personen die niet kunnen thuiswerken een attest dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de arbeidsplaats bevestigt. Tot en met 19 december 2021 mag maximum één dag per week per persoon een terugkeermoment ingelast worden. Vanaf 20 december 2021 wordt dit maximaal twee dagen per week. Tot 19 december 2021 mag per dag ook maximum 20% van de werknemers voor wie telethuiswerk verplicht is tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn. Vanaf 20 december wordt dit maximaal 40%. Indien de onderneming minder dan 10 personeelsleden telt mogen maximum 5 personen tegelijk aanwezig zijn. Personen kunnen niet verplicht worden om deel te nemen aan de terugkeermomenten.

De werkgevers moeten bovendien maandelijks per vestigingseenheid het totale aantal personen dat er werkzaam is en het aantal personen dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk registreren. Dit moet gebeuren via het elektronische registratiesysteem op de portaalsite van de sociale zekerheid. De aangifte voor de periode van 22 november 2021 tot en met 31 december 2021 heeft betrekking op de situatie op de derde werkdag volgend op de inwerkingtreding van dit besluit en moet uiterlijk worden ingediend op 30 november 2021. De volgende aangiften hebben betrekking op de situatie op de eerste werkdag van de maand en moeten uiterlijk worden ingediend op de zesde kalenderdag van de maand. Als het totale aantal personen werkzaam in de vestigingseenheid en het aantal personen dat daar een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk, niet is gewijzigd sinds de laatste geldige aangifte, is de werkgever niet verplicht een nieuwe aangifte te doen. Opgelet: deze registratieplicht is niet van toepassing op KMO’s waar minder dan vijf personen werkzaam zijn.

30 november 2021