Mogen plaatsbezoeken nog plaatsvinden?

Neen, dat mag niet!

In FAQ 7bis van het crisiscentrum van 24/03, 22u45 die we op 25/03 hebben ontvangen, wordt de vraag gesteld: Kunnen activiteiten met betrekking tot de woningmarkt (zoals huisbezoeken door immomakelaars, de controle van de gemeentelijke dienst grondgebiedzaken, …) nog plaatsvinden? 

>> "Neen, een huidige verkoop mag worden afgerond, maar nieuwe verkoopprocedures mogen momenteel niet worden georganiseerd." 

We concluderen hieruit dat er een totaalverbod geldt voor iedereen: de particulier, de vastgoedmakelaar, de notaris… Voor onze sector was het cruciaal dat zowel particulieren als professionelen op één en dezelfde lijn werden gezet.

De website van Vlaio (Agentschap innoveren en ondernemen van de Vlaamse overheid) vermeldt het als volgt: “Vastgoedmakelaars mogen dossiers van op afstand voorbereiden, maar mogen geen klanten ontvangen of plaatsbezoeken doen. Huidige verkoopprocessen mogen doorgaan, maar er mogen geen nieuwe huisbezoeken worden ingepland.”

Met 'dossiers op afstand voorbereiden' bedoelt men dat je verder kan werken aan je huidige verkoopdossiers, zoals eerder gemeld van thuis of bij onmogelijkheid van telewerk achter gesloten deuren op je kantoor. Denk aan de behandeling van je e-mails, het verrichten van opzoekingen, het opstellen en laten ondertekenen van compromissen (door deze per post te versturen of door te werken via digitale ondertekening),... Ter herinnering: je kantoor moet gesloten zijn en je mag er geen klanten ontvangen!

 

Daarnaast verduidelijken we dat zowel nieuwe virtuele plaatsbezoeken als nieuwe fotoreportages voor panden niet toegelaten zijn! Heb je de afgelopen weken of dagen filmpjes of foto's gemaakt? Behoud en gebruik ze dan, maar nieuwe acties mag je dus niet ondernemen! Het gaat hier immers om niet-essentiële verplaatsingen die bijgevolg niet toegelaten zijn! Weet dat ook foto's laten nemen niet meer kan. Zelfs de professionele fotografen mogen van hun eigen beroepsorganisatie geen foto's meer nemen, noch in hun studio, noch op locatie. Een bijkomend argument dus om het zelf ook niet te doen. Doe je het toch, dan is dit op eigen risico.

25 maart 2020