Kan een ondertekening van een onderhandse verkoopovereenkomst nu nog plaatsvinden?

Het ondertekenen van overeenkomsten kan ook via de post gebeuren. Postdiensten beschouwt men als een essentiële dienst, dus die blijven functioneren.  Als de betrokkene zich op wandelafstand bevindt, kan deze ook in de brievenbus worden gedeponeerd. Daarnaast ontstaan er initiatieven rond digitaal ondertekenen. Zo biedt beroepsorganisatie CIB aan alle vastgoedmakelaars de mogelijkheid om alle documenten inzake verkoop of verhuur te kunnen laten ondertekenen via een gedigitaliseerd platform. Voor meer info terzake kan je mailen naar support@realsmart.be. Meer info over digitaal ondertekenen vind je ook op deze pagina van FOD Economie.

 
24 maart 2020