Ik ben bemiddelaar. Wat is de werkwijze wanneer ik mijn kantoor mag heropenen op 1 december?

Vastgoedmakelaarskantoren (bemiddeling) zijn open, zij het onder strikte voorwaarden. Ze kunnen klanten ontvangen op afspraak. Syndici worden aanzien als essentiële beroepen/dienstverleners, de syndicuskantoren mochten aldus steeds open blijven.


Vastgoedkantoren dienen met het volgende rekening te houden:

  • een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon moet worden gegarandeerd;
  • consumenten mogen maximaal 30 minuten binnen op kantoor, maar dit kan langer indien uitsluitend op afspraak wordt gewerkt;
  • één consument per 10m² van voor publiek toegankelijke vloeroppervlakte wordt toegelaten, indien de publiek toegankelijke vloeroppervlakte echter minder dan 20 m² bedraagt, is het toegelaten om twee consumenten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is;
  • het mondmasker is verplicht in de voor publiek toegankelijke ruimtes;
  • de noodzakelijke middelen voor handhygiëne moeten ter beschikking worden gesteld en de gepaste hygiënemaatregelen worden getroffen om de inrichting en het materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat consumenten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
  • je dient te zorgen voor een goede verluchting;
  • de onderneming  informeert duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt het personeel een passende opleiding;

 

Bovenstaande bepalingen worden momenteel toegevoegd als bijlage aan de sectorgids. Deze aangepaste versie wordt, eens gevalideerd door de sociale partners, aan jullie gecommuniceerd.

Telewerk is verplicht, tenzij dit onmogelijk is gezien de aard van de functie.

Werkgevers moeten maandelijks, via een online registratiesysteem dat door de RSZ op haar portaalsite ter beschikking wordt gesteld, het totale aantal werknemers in het bedrijf per vestigingseenheid en het aantal werknemers dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk registreren. Deze aangifte heeft betrekking op het aantal werknemers op de eerste werkdag van de maand en moet uiterlijk op de zesde kalenderdag van de maand worden ingediend.


Weet dat het SF323 ook handige affiches ter beschikking heeft die je kunnen helpen in je communicatie naar bezoekers en medewerkers. 

29 maart 2021