Ik ben bemiddelaar. Wat is de werkwijze als ik mijn kantoor mag heropenen op 11 mei?

De vastgoedkantoren B2C vallen onder fase 1b van de exit-strategie en kunnen op 11 mei herstarten. Vanaf deze datum kan je je activiteiten op het terrein hervatten. Je mag je kantoor terug openen en zal er klanten mogen ontvangen. De heropstart verloopt echter wel onder strikte voorwaarden. Het Ministerieel Besluit van 8/05/20 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, preciseert dat ondernemingen enkel klanten kunnen ontvangen overeenkomstig de volgende modaliteiten:

  • één klant per 10 m2 wordt toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten of zolang als gebruikelijk in geval van een afspraak;
  • indien het voor klanten toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt, is het toegelaten om twee klanten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is;
  • de onderneming stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten;
  • er wordt individueel gewinkeld en gedurende een periode van maximum 30 minuten, behalve in geval van een afspraak.

Premier Sophie Wilmès sprak tijdens de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad van 6 mei ll. eveneens over volgende belangrijke aandachtspunten:

  • het belang van het naleven van de social distancing (geen fysiek contact en een minimale afstand van 1,5 meter),
  • het dragen van een mondmasker door de klant(en) dat sterk wordt aanbevolen;
  • de verantwoordelijkheid van de werkgever voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers en het feit dat hij alles in het werk moet stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.

Uiteraard heeft er nauw overleg plaatsgevonden met de sector en de sociale partners rond de heropstart. Vanuit het BIV hebben we samen met CIB Vlaanderen, Federia en het SF 323 een naadloos uitgewerkte sectorgids voorzien, zodat de heropstart veilig kan verlopen. Deze gids bevat richtlijnen en regels op maat van elke sectortak (verhuur- en verkoopbemiddeling, syndicschap...). De sectorrichtlijnen voor bemiddelaars vind je op p. 18, die voor syndici op p. 23. Enkel deze sectorgids zal van toepassing zijn op de vastgoedsector. 

Je kan ook de generieke gids 'veilig aan het werk' van de FOD WASO raadplegen die voor alle sectoren geldt.

Daarnaast publiceerde de FOD Economie de 'gids voor de opening van de handel'. De inhoud van deze gids kan worden aangevuld in functie van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. Deze gids is ook van toepassing op vrije beroepsactiviteiten zonder lichamelijk contact, zie p.7

We hebben tot slot een informatief filmpje gemaakt voor de consument omtrent het verloop van de fysieke plaatsbezoeken. Daarin tonen we dat de vastgoedmakelaar alle voorzorgs- en beschermingsmaatregelen treft om het plaatsbezoek zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. Deel het filmpje op je eigen site en socials!

02 juli 2020