Wat met mijn activiteiten binnen de toeristische verhuur?

Vakantieparken kunnen openen, onder dezelfde beperkende voorwaarden als andere logiesvormen. Ieder huishouden mag maximum vier personen tegelijkertijd in een toeristisch logies ontvangen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld op voorwaarde dat deze
personen tot hetzelfde huishouden behoren.

08 juni 2021