Wat met mijn activiteiten binnen de toeristische verhuur?

Vastgoedmakelaars die ook aan toeristische verhuur doen, dienen te weten dat recreatieve en toeristische woningen (vakantiehuisjes, campings, B&B’s, vakantieparken, Airbnb’s, ...) per direct moeten sluiten en dit al tot en met 7 juni.

 

Huidige bewoners van toeristische woningen (uitgezonderd wie er permanent woont) moeten deze verlaten.

Het is de bevolking vooralsnog verboden om toeristische uitstappen te maken in eigen land. Krijg je de vraag van kandidaat-kopers uit het binnenland of ze zich bv. naar de kust mogen begeven voor de bezichtiging van een woning? Dan kan je als vastgoedmakelaar gebruik maken van dit attest. Lees hieromtrent ook BIV-Flash 21.

Buitenlandse toeristen mogen België niet in omdat de recreatieve activiteiten verboden zijn.

 

Op 20 mei werd een Ministerieel Besluit gepubliceerd waaruit blijkt dat het sinds die dag toegelaten is om zich opnieuw naar zijn tweede verblijf te mogen begeven. 

Wat wordt aanzien als een tweede verblijf? Het gaat om een huis, een appartement en een immobiele residentie met een vaste standplaats (bv. een stacaravan, bungalow...). Lees ook de FAQ van het Nationaal crisiscentrum.

Wie mag naar een tweede verblijf? Het gaat om de eigenaar(s) of de langetermijnhuurder(s) (minstens 1 jaar) en de mensen die onder hetzelfde dak wonen. Samenscholingen van personen die niet onder hetzelfde dak wonen, zijn toegelaten onder de voorwaarden voorzien in de paragrafen 2 en 3 >> § 2. Een huishouden, ongeacht de grootte, mag thuis of in de tweede verblijfplaats tot vier personen ontvangen. Deze vier personen zijn steeds dezelfde personen en maken al dan niet deel uit van eenzelfde huishouden. Wanneer een persoon van een huishouden bij een andere persoon thuis of in de tweede verblijfplaats is uitgenodigd, dan verbindt zijn volledige huishouden zich, en zelfs indien deze persoon zich alleen naar de afspraak begeeft. De leden van de nieuwe op die manier gevormde ″groep″ mogen thuis of in de tweede verblijfplaats geen andere personen ontvangen, noch door andere personen ontvangen worden. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder ″huishouden″ : personen die onder hetzelfde dak wonen. § 3. De regels van social distancing zijn van toepassing tussen de verschillende huishoudens.”

 

21 mei 2020