Mogen plaatsbeschrijvingen plaatsvinden?

Ja, deze mogen plaatsvinden mits inachtname van de beschermings- en veiligheidsvoorschriften, zoals vermeld in de sectorgids, zie p. 18 en verder. 

25 mei 2020