Hoe verloopt de uittredende plaatsbeschrijving?

De opmaak van een dringende noodzakelijke intredende of uittredende plaatsbeschrijving is toegelaten, maar enkel als een mandaat werd verleend en als uitstel onmogelijk is. Een machtiging van de opdrachtgever (per e-mail bv.) is dienstig in geval van een eventuele politiecontrole.

De beperkende maatregelen – ter bestrijding van de coronacrisis -  leiden ertoe dat het opstellen van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving moeilijker zal verlopen. Het verdient in ieder geval de aanbeveling om in de plaatsbeschrijving te vermelden dat de plaatsbeschrijving werd opgesteld tijdens de gelding van de beperkende coronamaatregelen.

Twee opties:

  1. De huurder en de verhuurder kunnen er voor opteren om samen een deskundige (zoals een vastgoedmakelaar) aan te stellen die in hun naam de uittredende plaatsbeschrijving zal opstellen. De kosten van de deskundige worden gedeeld tussen beide partijen. Zij geven een mandaat aan de deskundige, zodat deze alleen ter plaatse kan gaan en de aanwezigheid van de huurder en verhuurder kan vermeden worden.  De deskundige zal een ontwerp van plaatsbeschrijving opmaken, gedocumenteerd met foto’s, en dit ontwerp aan de huurder en verhuurder bezorgen. Huurder en verhuurder kunnen dan het akkoord geven, eventueel na aanpassing naar aanleiding van opmerkingen. Via de schriftelijke procedure wordt de tegensprekelijkheid gegarandeerd. 

 

  1. Daarnaast kunnen de huurder en verhuurder er voor opteren om samen de plaatsbeschrijving op te stellen, waarbij ze rekening houden met de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen (social distance (minimum 1,5 meter tussen personen), slechts twee personen aanwezig (huurder en verhuurder), elke partij neemt zijn eigen balpen mee, de plaatsbeschrijving wordt vastgehouden met handschoenen). 
30 maart 2020