Kan ik aanspraak maken op de COVID-19 premie van de Brusselse overheid?

Ja, dankzij de herhaalde oproepen en de gezamenlijke inspanningen van het BIV en de Franstalige beroepsorganisatie Federia heeft de Brusselse gewestregering besloten dat de vastgoedkantoren een vergoeding kunnen krijgen als compensatie voor de geleden verliezen door de corona-maatregelen.

De premieaanvraag COVID-19 moest uiterlijk op 1 juni 2020 worden ingediend.

 

Welk bedrag? 

4.000 euro per bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een maximum van 20.000 euro per onderneming.
 

Voor wie? 

Elke bemiddelaar in aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed die over minstens één bedrijfszetel in het Brussels Gewest beschikt (NACE-code 68.311), in hoedanigheid van zelfstandige of als vennootschap, met minder van 50 voltijdse equivalenten.
 

Hoe aanvragen?

  • Ga naar deze site: http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19
  • Ga aan de hand van je ondernemingsnummer na of je aan welbepaalde voorwaarden voldoet. Tip: Verzeker je ervan dat je NACE-code in de Kruispuntbank van Ondernemingen je effectieve activiteit weerspiegelt;
  • Vul het formulier in;
  • Voeg een bankafschrift toe met betrekking tot je onderneming (bedrijfsnaam en rekeningnummer) evenals je laatste maandelijkse of driemaandelijkse BTW-aangifte;

Voor alle info over deze premie en de andere steunmaatregelen voor bedrijven, neem contact op via 1819 of stuur een e-mail naar info@1819.brussels.

02 juli 2020