Kan ik aanspraak maken op de corona hinderpremie van de Vlaamse overheid? En zoniet, heb ik dan recht op de compensatiepremie?

Vrijdag 27 maart kregen we de bevestiging dat vastgoedkantoren met een fysieke exploitatie- of uitbatingszetel (winkelpand) die dit verplicht, geheel of gedeeltelijk, moeten sluiten door de overheidsmaatregelen recht hebben op de Vlaamse hinderpremie. Vastgoedkantoren die niet beschikken over een fysieke inrichting toegankelijk voor het publiek komen niet in aanmerking, syndicuskantoren komen ook niet in aanmerking.

De corona hinderpremie kon worden aangevraagd tot uiterlijk 30 juni 2020.

Hiermee haalt de sector haar slag thuis! Je kan als vastgoedkantoor je aanvraag bij VLAIO indienen voor het bekomen van de hinderpremie, ten belope van 4.000 euro. 

Van zodra ingediend, neemt VLAIO je aanvraag in behandeling. Ze onderzoeken de voorwaarden en beslissen uiteindelijk of je de premie krijgt. Een bevestiging hiervan ontvang je per mail, waarna VLAIO bij positief gevolg het bedrag op je rekening zal overschrijven.

Nadat we diverse berichten van verontruste vastgoedmakelaars met fysiek kantoor die van het VLAIO een weigering van de corona hinderpremie ontvingen, besloten we het kabinet Crevits aan te schrijven. Het volgende werd ons nogmaals bevestigd: "Vastgoedmakelaars met een fysieke vestiging waar klanten worden ontvangen, komen juridisch in aanmerking voor een hinderpremie. Het is van belang om deze fysieke vestiging te bewijzen. De diensten van VLAIO doen bijkomend onderzoek naar deze fysieke vestiging en baseren daarop hun besluit. De ondernemingen die niet akkoord zijn met het besluit kunnen best een mail sturen naar coronahinderpremie@vlaio.be mét voldoende motivering waaruit blijkt dat zij wel aan de voorwaarden voldoen. In de praktijk zal dit onder meer foto’s van gevel, etalage, binneninrichting moeten bevatten. Op basis van deze bijkomende motivatie maakt VLAIO haar definitieve beslissing."

Met andere woorden: wanneer u denkt te voldoen aan de voorwaarden en toch een negatieve beslissing van het VLAIO ontving kan u op een gemotiveerde manier (met foto’s) bezwaar kenbaar maken.

We herinneren ook dat de hinderpremie slechts één specifieke subsidie is. Weet dat er zowel op het Federale als op het Vlaamse niveau ook andere premies en tegemoetkomingen in het leven werden geroepen of werden uitgebreid in het licht van de coronaproblematiek. Denk maar aan het crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Een overzicht is te vinden op de site van Unizo.

 

De corona compensatiepremie…

Vastgoedmakelaar-bemiddelaars die niet over een fysieke inrichting toegankelijk voor het publiek beschikken, komen dus niet in aanmerking voor de corona hinderpremie. Ondernemers binnen de vastgoedsector die niet over een winkelpand of etalage beschikken, of louter zelfstandige medewerkers hebben daarentegen recht op de éénmalige compensatiepremie.

De corona compensatiepremie kon worden aangevraagd tot uiterlijk 30 juni 2020.

Je kan de aanvraag indienen bij het VLAIO. Lees hoe je de premie exact dient aan te vragen.

Belangrijk is dat je onderneming een omzetdaling van minstens 60% heeft geleden ten gevolge van de exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen. De periode waarin de omzetdaling zich moest voordoen liep van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020. De referentieperiode is de periode van 14 maart 2019 tot en met 30 april 2019.

De compensatiepremie bedraagt 3.000 euro voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor zelfstandigen in bijberoep die door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep. De overige bijberoepers kunnen 1.500 euro bekomen.

Voor starters is een uitzondering in de voorwaarden voorzien. Startende ondernemingen nemen als referte de verwachte omzet van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 in een financieel plan. Startende ondernemingen die geen financieel plan moesten neerleggen bij opstart (bv. eenmanszaken) moeten een financieel plan opstellen om de lagere omzet te verantwoorden.

01 juli 2020