Kan ik aanspraak maken op de corona hinderpremie van de Vlaamse overheid?

Vrijdag 27 maart kregen we de bevestiging dat vastgoedkantoren met een fysieke exploitatie- of uitbatingszetel (winkelpand) die dit verplicht, geheel of gedeeltelijk, moeten sluiten door de overheidsmaatregelen recht hebben op de Vlaamse hinderpremie. Vastgoedkantoren die niet beschikken over een fysieke inrichting toegankelijk voor het publiek komen vooralsnog niet in aanmerking, syndicuskantoren komen ook niet in aanmerking.

Hiermee haalt de sector haar slag thuis! Je kan als vastgoedkantoor nu al je aanvraag bij VLAIO indienen voor het bekomen van de hinderpremie, ten belope van 4.000 euro. Je kan enkel een premie krijgen in geval van sluiting van je fysieke locatie. Je hebt nog tot en met 5 mei 2020 de tijd om een aanvraag in te dienen.

Van zodra ingediend, neemt VLAIO je aanvraag in behandeling. Ze onderzoeken de voorwaarden en beslissen uiteindelijk of je de premie krijgt. Een bevestiging hiervan ontvang je per mail, waarna VLAIO bij positief gevolg het bedrag op je rekening zal overschrijven. 

Van zodra we de verdere modaliteiten kennen, brengen we je op de hoogte. 

 

Dat betekent dat vastgoedmakelaar-bemiddelaars die dus niet over een fysieke inrichting toegankelijk voor het publiek beschikken, niet in aanmerking komen. We begrijpen volkomen dat ook leden zonder fysieke onderneming graag beroep hadden kunnen doen op de Vlaamse hinderpremie. Hierna wat bijkomende duiding over de hinderpremie:

De bedoeling van deze subsidie is het steunen van ondernemingen die volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest hebben. Dit hangt samen met de aard van de hinderpremie. Zo is ze initieel bedoeld in geval van hinder door openbare werken waardoor het kantoor niet kan openen. Vandaar dat de Corona hinderpremie ook nu beperkt is tot de kantoren.
 
Deze voorwaarde – het hebben van een exploitatiezetel bij de Kruispuntbank van Ondernemingen – geldt nu eenmaal voor “alle” sectoren. De wetgever voorziet hierop geen uitzonderingen. Je kan best zelf nagaan of je aan deze voorwaarde voldoet. Voor meer info omtrent de voorwaarden inzake deze Vlaamse hinderpremie kunnen we verwijzen naar website van de Vlaamse Overheid en van VLAIO zelf. Het VLAIO is ook bereikbaar via haar infolijn 0800 20 555.
 
We herinneren ook dat de hinderpremie slechts één specifieke subsidie is. Weet dat er zowel op het Federale als op het Vlaamse niveau ook andere premies en tegemoetkomingen in het leven werden geroepen of werden uitgebreid in het licht van de coronaproblematiek. Denk maar aan het crisis-overbruggingsrecht  voor zelfstandigen. Een overzicht is te vinden op de site van Unizo.  

30 maart 2020