Welke implicaties heeft deze tweede lockdownperiode op de stage?

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden zal de Uitvoerende Kamer de stageperiode voor stagiair-bemiddelaars automatisch verlengen met de volledige periode van de huidig geldende maatregelen (op dit moment is dat alvast de periode van 1 november t.e.m. 13 december. Je hoeft hier als stagiair-bemiddelaar dus geen aanvraag voor in te dienen.

Opgelet, enkel het statuut wordt verlengd, dit betekent geen algemene schorsing van de stages. Stagiairs die wel kunnen verder werken hebben uiteraard die mogelijkheid.

Voor de stagiairs-syndici is een verlenging niet aan de orde, zij kunnen immers het grootste deel van hun taken verderzetten.

 

Om misverstanden te vermijden:

- De stage blijft 200 dagen of 1.500 uren duren, alleen krijgt iedereen iets meer tijd om deze uren en dagen stage in te vullen. In samenspraak met de stagemeester kan er ook de komende periode – via mail / per post / telefonisch - verder (thuis, of op kantoor met gesloten deuren) gewerkt worden;

- Deze gewerkte uren of dagen mogen ook meetellen voor de stage en kunnen (voor stages begonnen vanaf 2019) gelogd worden in de stagetool.

17 november 2020