Welke implicaties heeft de lockdownperiode op de stage?

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden zal de Uitvoerende Kamer de stageperiode van 36 maanden automatisch en voor alle stagiairs verlengen met de volledige periode van de verplichte sluiting, wat neerkomt op een verlenging van je statuut met 53 dagen. Je hoeft hier dus geen aanvraag voor in te dienen.

De verlenging van je statuut werd aangepast in je persoonlijke account. Dat werd aan elke stagiair en stagemeester ook nog individueel meegedeeld (via een gepersonaliseerde e-mail dan wel via een persoonlijk bericht in de stagetool voor wie de stagetool gebruikt uiteraard).

 - De stage blijft 200 dagen of 1.500 uren duren, alleen krijgt iedereen iets meer tijd om deze uren en dagen stage in te vullen.

 - Eventuele gewerkte uren of dagen tijdens de lockdownperiode mogen ook meetellen voor de stage en kunnen (voor stages begonnen vanaf 2019) gelogd worden in de stagetool.

Voor verdere (algemene) vragen over de stage zie ook de stage FAQ.

26 oktober 2020