Welke implicaties had lockdownperiode op de stage?

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden besliste de Uitvoerende Kamer om de stageperiode voor stagiair-bemiddelaars automatisch te verlengen met de periode van 1 november 2020 t.e.m. 13 december 2020.

Opgelet, enkel het statuut werd verlengd, er is geen sprake van een algemene schorsing van de stages. Stagiairs die in deze periode wel konden verder werken mogen deze gewerkte dagen laten meetellen voor hun stage.

Voor de stagiairs-syndici is een verlenging niet aan de orde, zij kunnen immers het grootste deel van hun taken verderzetten.

 

Om misverstanden te vermijden:

- De stage blijft 200 dagen of 1.500 uren duren, alleen krijgen stagiair-bemiddelaars iets meer tijd om deze uren en dagen stage in te vullen.

- De eventueel gewerkte uren of dagen tijdens de periode van 1.11.2020 t.e.m. 13.12.2020 mogen ook meetellen voor de stage en kunnen (voor stages begonnen vanaf 2019) gelogd worden in de stagetool.

02 september 2021